Hỏi Đáp – FAQs

Mua hàng

Bạn có thể mua hàng tại Elambo bằng cách đến trực tiếp cửa hàng của Elambo thông qua hệ thống Showroom mua hàng trên toàn quốc. Bạn cũng có thể đặt hàng online tại website Elambo.vn và chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi cho bạn.

Xem Showroom

Elambo luôn có ưu đãi tốt hơn cho khách hàng đặt hàng online. Bạn nên đặt hàng online để nhận được các ưu đãi tốt nhất về giá nhé.

Bảo hành – hoàn trả

Bạn có thể mua hàng tại Elambo bằng cách đến trực tiếp cửa hàng của Elambo thông qua hệ thống Showroom mua hàng trên toàn quốc. Bạn cũng có thể đặt hàng online tại website Elambo.vn và chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi cho bạn.

Xem Showroom

Elambo luôn có ưu đãi tốt hơn cho khách hàng đặt hàng online. Bạn nên đặt hàng online để nhận được các ưu đãi tốt nhất về giá nhé.

Vận chuyển

Bạn có thể mua hàng tại Elambo bằng cách đến trực tiếp cửa hàng của Elambo thông qua hệ thống Showroom mua hàng trên toàn quốc. Bạn cũng có thể đặt hàng online tại website Elambo.vn và chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi cho bạn.

Elambo luôn có ưu đãi tốt hơn cho khách hàng đặt hàng online. Bạn nên đặt hàng online để nhận được các ưu đãi tốt nhất về giá nhé.